Thursday, August 6, 2009

Kewartawanan foto adalah satu bentuk tertentu dari segi pengumpulan, penyuntingan, dan membentangkan bahan berita untuk penerbitan atau siaran dengan tujuan memberitahu satu bahan berita. Ia biasanya difahami bagi merujuk hanya untuk merakamkan imej-imej pegun. Kewartawanan foto adalah bertunjangkan seperti documnetary fotografi dan fotografi jalanan...
Kewartawanan foto juga sebagai suatu istilah deskriptif yang sering digunakan untuk menentukan gaya atau pendekatan semasa menghasilkan sesuatu imej. Photojournalist mengunakan pendekatan untuk imej menjadi popular seperti satu bentuk unik bagi foto pengiklanan. Sebagai contoh, ramai fotografer kahwin hari ini menghasilkan imej sama seperti gaya kewartawanan foto....